top of page

Coaching

Din Coach!

Jag coachar dig oberoende vad ämnet är: Hälsa, träning eller i din karriär!

 

Vill du sluta röka? Gå ner/upp i vikt? Vill du sova bättre? Känner du dig stressad?

Känner du dig deprimerad? Vad ska eller vill jag jobba med?
 

Så här kan jag hjälpa dig!
 

Här är några exempel på frågor som coaching kan ge svar på.
Coaching ger dig möjlighet att identifiera och utforska dina drömmar, mål och behov i livet,
både privat & professionellt, att bli medveten om din fulla potential. Genom coaching når du djupare självkännedom och stärker dig själv.
Du får tydliga insikter om vad som behöver göras och förändras. Coaching hjälper dig att finna den kraft och energi som
du behöver för att förändringar skall kunna ske, vare sig det gäller ditt yrkesliv eller din livssituation.

Min roll är att ge dig verktyg och handleda dig så att du kan genomföra den förändringen för att nå ditt mål!
 

Investering: 1 gång 45 minuter 600 kr 3 gånger á 45 minuter, reducerat pris: 1600 kr.

Coaching Metoden Tillsammans med mig som din coach arbetar du igenom följande steg.

1. Ditt Nuläge Hur ser din nuvarande situation ut, privat och professionellt?
2. Ditt Önskade läge Vad är det du längtar efter? Vilka är dina mål?
3. Motivation Varför är det här så viktigt för dig?

4. Vilka är dina hinder Vad hindrar dig från att uppnå det du vill?
5. Dina Resurser Vilka resurser/kvaliteter behöver du för att komma över dina hinder?
6. Din Handlingsplan Vad gör du, när och hur?

bottom of page